...
ROI van bedrijfsevenementen

Hoe zorgen bedrijfsevenementen voor een positieve Return On Investment (ROI)?

Een bedrijfsevenement organiseren is een aanzienlijke investering. Om een positieve return on investment (ROI) te behalen, is een goede planning en uitvoering noodzakelijk. In deze blog lijsten we tien strategieën op om aan de hand van een bedrijfsevenement jouw bedrijfsdoelstellingen te behalen en waarde toe te voegen aan jouw bedrijf.

Duidelijke doelstellingen en meetbare doelen

Het is van groot belang dat je op voorhand duidelijke doelstellingen stelt voor jouw evenement. Mogelijks wil je de merkbekendheid vergroten of nieuwe leads genereren? Misschien wil je de verkoop stimuleren, nieuwe zakelijke relaties opbouwen of de verbondenheid van jouw medewerkers versterken? Door duidelijke doelstellingen voorop te stellen en hieraan meetbare doelen te koppelen, kan je de effectiviteit van jouw evenement achteraf evalueren.

Gerichte doelgroep

Identificeer de doelgroep voor jouw event. Bestaat jouw doelgroep uit uw medewerkers? Zorg dan dat het evenement afgestemd wordt op hen en eventueel de gezinsleden als deze ook zouden uitgenodigd worden op bijvoorbeeld een familiedag. Wanneer je een evenement organiseert voor een specifieke doelgroep zoals potentiële nieuwe klanten, creëer dan een evenement dat nauw aansluit bij de interesses van jouw doelgroep. Durf het evenement duidelijk te richten op de doelgroep met potentieel concrete interesse in jouw producten of diensten.

Creatieve en boeiende inhoud

Om deelnemers te betrekken, te inspireren en ‘warm’ te houden voor jouw dienst of product, is het belangrijk dat je zorgt voor interessante, relevante en boeiende inhoud tijdens jouw evenement. Je kan bijvoorbeeld een keynote-spreker inschakelen, workshops organiseren of interactieve sessies geven.

Photo credits: WIT photography & videography, ROI van bedrijfsevenementen
Photo credits: WIT photography & videography

Effectieve marketing en promotie:

Gebruik diverse marketingkanalen om jouw evenement te promoten en de deelnemers te bereiken, zoals sociale media, e-mailmarketing, persberichten en eventuele partnerschappen. Organiseert je een event voor jouw medewerkers? Zorg dan ook hier dat de informatie van het evenement en hoe men zich dient in te schrijven op verschillende manieren tot bij jouw medewerkers wordt gebracht. Denk aan interne mailings, affichering op diverse TV screens op de productiesite of eventueel zelf flyers.

Interactieve technologieën

Maak vóór, tijdens en na jouw evenement gebruik van technologische elementen zoals mobiele apps, live polls en sociale media. Dit zorgt voor een grotere betrokkenheid van deelnemers en kan je waardevolle data en feedback opleveren.

Netwerkmogelijkheden

Zorg dat er tijdens jouw evenement mogelijkheden zijn voor deelnemers om te netwerken, zowel formeel als informeel. Want zoals we weten kan netwerken leiden tot waardevolle zakelijke connecties en potentiële samenwerkingen.

Photo credits: WIT photography & videography, ROI van bedrijfsevenementen
Photo credits: WIT photography & videography

Follow-up strategie

Plan een effectieve follow-upstrategie na jouw evenement om de relaties die tijdens het evenement opgebouwd zijn, te behouden en te versterken. Dit kan onder meer bestaan aan de hand van een leuke bedankingsmail, enquêtes of speciale aanbiedingen voor de deelnemers die naar jouw evenement kwamen.

Meet en evalueer

Verzamel indien mogelijk na het evenement data over de prestaties en evalueer de resultaten ten opzichte van de gestelde doelen (zie eerste strategievoorbeeld). Heb je deze niet? Ga dan alvast aan de slag met de feedback die je ontving van de diverse deelnemers van jouw evenement. De bedoeling is vooral zicht te krijgen op wat goed was en wat verbeterd kan worden voor toekomstige evenementen.

Kostenbeheersing

Beheer de kosten van het evenement effectief door die overzichtelijk bij te houden en zoek manieren om de ROI te maximaliseren. Dit kan onder meer inhouden dat je kritisch kijkt naar uitgaven en zoekt naar kostenefficiënte alternatieven.

Langdurige impact

Plan het evenement met oog op een langdurige impact. Met andere woorden, zorg dat jouw genodigden nog lang napraten over het evenement en zorg dat de waarde en positiviteit die tijdens het evenement gecreëerd werd, zich voortzet in de dagen, weken en maanden erna.

Door bovenstaande strategieën toe te passen, kan je de kans vergroten dat bedrijfsevenementen niet alleen een positieve ROI opleveren, maar ook bijdragen aan de algehele groei en het succes van jouw bedrijf.