fbpx

Cookiebeleid van Elegant Events

Cookiebeleid van Elegant Events

Elegant Events met maatschappelijke zetel te Vijverhof 30 te 9050 Gentbrugge is verantwoordelijk voor dit cookiebeleid. Voor alle vragen en/of opmerkingen kunt u terecht op het hierboven vermelde adres of bij op het e-mailadres eline@elegantevents.be

Elegant Events vindt het belangrijk dat u op iedere plaats en elk ogenblik haar Elegant Events -content kan bekijken, beluisteren, lezen of beleven via diverse mediaplatformen. Elegant Events wil ook werken aan interactieve diensten en diensten op uw maat. Op Elegant Events -onlinediensten worden technieken gehanteerd om dit mogelijk te maken, bijvoorbeeld met behulp van cookies en scripts. Deze technieken worden hierna gemakelijkheidshalve cookies genoemd. In dit cookiebeleid wenst Elegant Events u te informeren welke cookies worden gebruikt en waarom dit gebeurt. Verder wordt toegelicht in welke mate u als gebruiker het gebruik kan controleren. Elegant Events wil namelijk graag uw privacy en de gebruiksvriendelijkheid van haar onlinediensten zoveel mogelijk waarborgen. Elegant Events heeft geprobeerd dit beleid zo eenvoudig mogelijk te houden.

Dit cookiebeleid is van toepassing op alle “Elegant Events-onlinediensten”, met name alle websites, (mobiele) applicaties en internetdiensten die Elegant Events aanbiedt en die toegang geven tot Elegant Events content.

Bepaalde verzamelde gegevens laten toe om u te identificeren of om een band met u te leggen als natuurlijke persoon en kwalificeren derhalve als persoonsgegevens. In dat geval is ook de informatie (m.i.v. uw verschillende rechten) zoals uiteengezet in ons privacybeleid van toepassing op deze verwerkingen door de cookies. 

Elegant Events kan het cookiebeleid op elk moment veranderen. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren in het kader van veranderingen aan haar diensten of de geldende wetgeving. Het gewijzigde beleid wordt dan bekendgemaakt op de relevante Elegant Events-onlinediensten en gelden vanaf het moment dat deze bekendgemaakt wordt. 

Wat zijn cookies precies?

Cookies zijn kleine gegevens- of tekstbestanden die op uw computer of mobiele apparaat zijn geïnstalleerd wanneer u een website bezoekt of een (mobiele) toepassing gebruikt. Het cookiebestand bevat een unieke code waarmee uw browser herkend kan worden door de website of webtoepassing tijdens het bezoek aan de online service of tijdens opeenvolgende, herhaalde bezoeken. Cookies kunnen worden geplaatst door de server van de website of applicatie die u bezoekt, maar ook door servers van derden die al dan niet met deze website of applicatie samenwerken.

Cookies maken over het algemeen de interactie tussen de bezoeker en de website of applicatie gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende delen van een website of applicatie.

Hoe kan u het gebruik van cookies op Elegant Events-onlinediensten weigeren of beheren?

U kunt de installatie van cookies weigeren via uw browserinstellingen. U kunt op elk gewenst moment ook de reeds geïnstalleerde cookies van uw computer of mobiele apparaat verwijderen, als volgt:

Wanneer u cookies uitschakelt, moet u er rekening mee houden dat bepaalde grafische elementen er misschien niet mooi uitzien, of dat u bepaalde toepassingen niet kunt gebruiken. Hieronder vindt u een gedetailleerde lijst van alle soorten cookies die Elegant Events op zijn websites gebruikt.

Klik hier om uw cookie-voorkeur opnieuw in te stellen (bij het herladen van de pagina)

Gebruikte cookies

CookieTypeDurationDescription
_fbpelegantevents.be HTTP 3 months First found URL: h ttp s://eleg an teven ts.b e/5-id eeen -vo o r-jo u w -tro u w ju rk-n a-je-h u w elijk/ Cookie purpose description: U sed b y Faceb o o k to d eliver a series o f ad vertisemen t p ro d u cts su ch as real time b id d in g fro m th ird p arty ad vertisers. Initiator: Pag e so u rce lin e n u mb er 138 Source: In lin e scrip t Data is sent to: Den mark (ad eq u ate) Prior consent enabled: No
_gaelegantevents.be HTTP 2 years First found URL: h ttp s://eleg an teven ts.b e/5-id eeen -vo o r-jo u w -tro u w ju rk-n a-je-h u w elijk/ Cookie purpose description: Reg isters a u n iq u e ID th at is u sed to g en erate statistical d ata o n h o w th e visito r u ses th e w eb site. Initiator: Scrip t tag , p ag e so u rce lin e n u mb er 27 Source: h ttp s://w w w .g o o g le-an alytics.co m/an alytics.js Data is sent to: U n ited States (ad eq u ate) Prior consent enabled: No
_gatelegantevents.be HTTP 1 day First found URL: h ttp s://eleg an teven ts.b e/5-id eeen -vo o r-jo u w -tro u w ju rk-n a-je-h u w elijk/ Cookie purpose description: U sed b y G o o g le An alytics to th ro ttle req u est rate Initiator: Scrip t tag , p ag e so u rce lin e n u mb er 27 Source: h ttp s://w w w .g o o g le-an alytics.co m/an alytics.js Data is sent to: U n ited States (ad eq u ate) Prior consent enabled: No
_gidelegantevents.be HTTP 1 day First found URL: h ttp s://eleg an teven ts.b e/5-id eeen -vo o r-jo u w -tro u w ju rk-n a-je-h u w elijk/ Cookie purpose description: Reg isters a u n iq u e ID th at is u sed to g en erate statistical d ata o n h o w th e visito r u ses th e w eb site. Initiator: Scrip t tag , p ag e so u rce lin e n u mb er 27 Source: h ttp s://w w w .g o o g le-an alytics.co m/an alytics.js Data is sent to: U n ited States (ad eq u ate) Prior consent enabled: No
collectgoogle-analytics.com Pixel Session First found URL: h ttp s://eleg an teven ts.b e/5-id eeen -vo o r-jo u w -tro u w ju rk-n a-je-h u w elijk/ Cookie purpose description: U sed to sen d d ata to G o o g le An alytics ab o u t th e visito r's d evice an d b eh avio r. Tracks th e visito r acro ss d evices an d marketin g ch an n els. Initiator: Scrip t tag , p ag e so u rce lin e n u mb er 27 Source: h ttp s://w w w .g o o g le-an alytics.co m/an alytics.js Data is sent to: U n ited States (ad eq u ate) Prior consent enabled: No
cookielawinfo-checkbox-necessaryelegantevents.be HTTP 1 day First found URL: h ttp s://eleg an teven ts.b e/5-id eeen -vo o r-jo u w -tro u w ju rk-n a-je-h u w elijk/ Cookie purpose description: Determin es w h eth er th e visito r h as accep ted th e co o kie co n sen t b o x. Initiator: W eb server Source: eleg an teven ts.b e Data is sent to: Den mark (ad eq u ate)
cookielawinfo-checkbox-non-necessaryelegantevents.be HTTP 1 year First found URL: h ttp s://eleg an teven ts.b e/5-id eeen -vo o r-jo u w -tro u w ju rk-n a-je-h u w elijk/ Cookie purpose description: Determin es w h eth er th e visito r h as accep ted th e co o kie co n sen t b o x. Initiator: W eb server Source: eleg an teven ts.b e Data is sent to: Den mark (ad eq u ate)
elementorelegantevents.be HTML Persistent First found URL: h ttp s://eleg an teven ts.b e/5-id eeen -vo o r-jo u w -tro u w ju rk-n a-je-h u w elijk/ Cookie purpose description: U n classified Initiator: W eb server Source: eleg an teven ts.b e Data is sent to: Den mark (ad eq u ate) Prior consent enabled: No
frfacebook.com HTTP 3 months First found URL: h ttp s://eleg an teven ts.b e/5-id eeen -vo o r-jo u w -tro u w ju rk-n a-je-h u w elijk/ Cookie purpose description: U sed b y Faceb o o k to d eliver a series o f ad vertisemen t p ro d u cts su ch as real time b id d in g fro m th ird p arty ad vertisers. Initiator: Pag e so u rce lin e n u mb er 138 Source: In lin e scrip t Data is sent to: U n ited Kin g d o m (ad eq u ate) Prior consent enabled: No
r/collectdoubleclick.net Pixel Session First found URL: h ttp s://eleg an teven ts.b e/5-id eeen -vo o r-jo u w -tro u w ju rk-n a-je-h u w elijk/ Cookie purpose description: Th is co o kie is u sed to sen d d ata to G o o g le An alytics ab o u t th e visito r's d evice an d b eh avio r. It tracks th e v isito r acro ss d evices an d marketin g ch an n els. Initiator: Scrip t tag , p ag e so u rce lin e n u mb er 27 Source: h ttp s://stats.g .d o u b leclick.n et/r/co llect?t= d caip = 1_r= 3v= 1_v= j79tid = U A-66398080-1cid = 723977391.1573372318jid = 2097367034 g jid = 1859161410_g id = 1016907831.1573372318_u = YG B Ag U AB C~ z= 870538816 via h ttp s://w w w .g o o g le-an alytics.co m/an alytics.js Data is sent to: U n ited States (ad eq u ate) Prior consent enabled: No
trfacebook.com Pixel Session First found URL: h ttp s://eleg an teven ts.b e/5-id eeen -vo o r-jo u w -tro u w ju rk-n a-je-h u w elijk/ Cookie purpose description: U sed b y Faceb o o k to d eliver a series o f ad vertisemen t p ro d u cts su ch as real time b id d in g fro m th ird p arty ad vertisers. Initiator: In lin e scrip tPag e so u rce lin e n u mb er 138 Source: h ttp s://w w w .faceb o o k.co m/tr/?id = 441451366459747ev= Pag eView d l= h ttp s%3A%2F%2Feleg an teven ts.b e%2F5-id eeen -vo o r-jo u w -tro u w ju rk-n a-je-h u w elijk%2Frl= h ttp s%3A%2F%2Feleg an teven ts.b e%2F5-id eeen -vo o r-jo u w -tro u w ju rk-n a-je-h u w elijk%2Fif= falsets= 1573372465044sw = 1024sh = 768v= 2.9.11r= stab lea= w o rd p ress-5.2.4-1.7.25ec= 0o = 286fb p = fb .1.1573372465042.130752585it= 157337244 8644co o = falserq m= G ET Data is sent to: U n ited Kin g d o m (ad eq u ate) Prior consent enabled: No
Scroll to Top